Конкурс за Најбоље едукаторе Србије за 2021. годину је истекао.

Пријавни лист НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ СРБИЈЕ 2021.

Општи подаци о кандидату

Успешна валидација
Обавезно поље
Успешна валидација
Обавезно поље
Успешна валидација
Обавезно поље

Узраст којем предаје

Обавезан је један избор

Предмет(и) који предаје

Обавезно поље
Успешна валидација
Обавезно поље
Успешна валидација
Поље је обавезно и потребно је унети исправан формат
Успешна валидација
Поље је обавезно и потребно је унети исправан формат
* Молимо Вас попуните ово поље исправним имејлом кандидата, јер ће нам бити неопходан при селекцији. Неисправност имејла може довести до одбацивања пријаве.

Рад са ученицима

Успешна валидација
Обавезно поље
Зашто сматрате да је Ваш наставник један од најбољих у Србији? По чему се разликује од других наставника, које су то образовне активности које Ваш кандидат ради другачије од осталих наставника? До 200 речи.

Занимљиви сегменти у раду, активности или часови - опишите нам оно што је другачије и по Вашим критеријумима боље него код осталих наставника

Успешна валидација
Обавезно поље
На који начин се може искористити то знање у свакодневном животу? Послати линкове уколико су часови презентовани онлајн (фотографије, видео, припреме часова). Линкови не смеју бити дужи од 3 минута. Уколико је то случај, назначити минутажу релевантну за приjаву. До 200 речи
Успешна валидација
Обавезно поље
Навести и кратко описати активности, који су ефекти и мерљиви резултати? На који начин наставник комуницира са родитељима? Навести линкове уколико постоје (анализа, анкета, график…) До 120 речи
Успешна валидација
Обавезно поље
Навести активности наставника које приказују тај утицај (нпр. акције везане за екологију, неговање народне традиције, хуманитарни рад, отварање разних центара у заједници, креирање културних и образовних догађаја на нивоу града, села и ваншколских институција…) До 120 речи

О подносиоцу пријаве

Успешна валидација
Обавезно поље
Успешна валидација
Обавезно поље
Успешна валидација
Поље је обавезно и потребно је унети исправан формат

У ком сте односу са кандидатом?

Успешна валидација
Обавезно поље
* до 100 речи
Успешна валидација
Морате се сложити са правилником овог конкурса